www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHDİ (A.S.)"
Hakkında Tüm İslam Alimlerinin Görüşleri

PARLAYAN YILDIZ HZ. MEHDİ (A.S.)

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURU HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN İSMİ VE SIFATLARI HAKKINDA
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ HAKKINDADIR
HALİFELİK HUSUSUNDA KENDİSİNE BİAT OLUNACAĞI, BİATIN NEREDE OLACAĞI VE HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHUR EDECEĞİ HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHURUNDAN ÖNCE VE SONRA MEYDANA GELECEK OLAN FİTNELER HAKKINDADIR
HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN VEFATI VE MÜDDETİ HAKKINDADIR

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN VEFATI VE MÜDDETİ HAKKINDADIR

* İslam alimlerinin bildirdiklerine göre Mehdi Aleyhisselam, Hz. İsa ile beraber Kudüs'e gedecek ve orada vefat edecektir. Hz. İsa ve kendisiyle beraber olan Müslümanlar Hz. Mehdi (a.s.)'nin cenaze namazını kılacaklardır. 118

* İmam Ahmet Resulullah (SAV)'dan rivayet etmiştir;

"...Malı bölecek ve insanlara peygamberlerinin sünnetiyle davranacak İslam'ı aradaki komşu diyarlara bildirecek 7 yıl kalacak sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacaklar." 119


Hz. Mehdi (a.s.)'nin ömrü hakkında

* Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre;

"...Şam'ın ileri gelenleri ve Irak halkını temsilcileri gelecek ve o kimseye biat edecek sonra dayıları kelb kabilesinden olan birisi gelecek ve onlara asker gönderecek ve onlara galip gelecek umutsuzluk ise beni Kelb kabilesinin ganimetine hazır olmayanlar içindir.

Malı bölecek ve insanlara peygamberlerinin sünnetiyle davranacak İslam'ı aradaki komşu diyarlara bildirecek 7 yıl kalacak sonra vefat edecek ve Müslümanlar namazını kılacaklar." İmam-ı Ahmet bu hadis iki lafzıyla rivayet etmiştir ve yine bir çok ravi çeşitli şekillerde bu anlamda hadisler rivayet etmişlerdir. 120

* Tirmizi'nin, Ebu Said (RA)dan rivayetine göre;

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin içinde Mehdi çıkacak, beş veya dokuz yıl (hüküm sürerek) yaşayacaktır. Bir adam ona gelecek ve: Ey Mehdi! Bana (mal) ver diyecek. O da onun elbisesini yayıp, içine taşıyabileceği kadar mal dolduracaktır." 121

* Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali'den rivayet göre;

Hz. Mehdi (a.s.) ondokuz yıl hüküm sürecektir. 122

* Taberani ve Ebu Nuaym'ın, Ebu Said El-Hudri (RA)dan rivayetlerine göre;

Resulullah şöyle buyurmuştur: "Benim Ehl-i Beyt'imden bir adam çıkacaktır. O, benim sünnetimi anlatacaktır. Allah (c.c.) onu hürmetine gökyüzünden yağmur indirecektir. Yeryüzü (Allah (c.c.)ın emri ile) bereketini dışarı çıkaracaktır. O, daha önce zulüm ve haksızlıkla doldurulmuş olan dünyayı hak ve adeletle dolduracaktır. Bu sünneti yedi yıl yapacaktır." 123

* Hz. Ali'den rivayete göre;

Hz. Mehdi (a.s.), bütün bit'adları yok edecek ve bütün sünnetleri de ikame edecektir. Konstantiniyye'yi, Çin'i, Deylem Dağı'nı fethedecektir. Hz. Mehdi (a.s.) bu hal üzere yedi yıl kalacaktır. Onun her senesi, sizin on seneniz gibidir. 124

* Darakutni ve Taberani'nin, Ebu Hureyre (RA)dan rivayetlerine göre;

Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin içinde Hz. Mehdi (a.s.) olacaktır. Her ne kadar yedi veya sekiz, yahut da dokuz yıldan az olsa bile, daha önce benzeri olmayan bir şekilde ümmetimden günahsız ve günahkar olan herkes onun devrinde nimetlendirilecektir." 125

* Nuaym'ın, Zühri'den rivayetine göre;

Hz. Mehdi (a.s.) 14 sene yaşayacak, sonra normal bir şekilde ölecektir. 126

* Yine Nuaym'ın Bukye b. Velit'den rivayetine göre; Hz. Mehdi (a.s.)'nin hayatı 30 senedir. 127

"Yine Nuaym'ın, Dinar b. Dinar'dan rivayetine göre; Mehdi dünyada 40 yıl kalacaktır. 128

Dipnotlar:

118- A.g.e.
119- Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi"
120- A.g.e.
121- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
122- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
123- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
124- Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"
125- Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar"
126- A.g.e.
127- A.g.e.
128- A.g.e.

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ