www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

HZ. MEHDİ (A.S) TEVRAT'I VE İNCİL'İ, TAHRİF OLMUŞ KISIMLARINDAN ARINDIRARAK KURAN'A UYGUN OLAN KISIMLARINI ORTAYA ÇIKARACAK VE MUSEVİLERE TEVRAT'LA, HIRİSTİYANLARA DA İNCİL'LE HÜKMEDECEKTİR

Cabir b. Yezid el-Co'fi, İmam Muhammed Bakır'dan rivayet ediyor:
"...Hz. Mehdi (a.s.)'nin Hz. Mehdi (a.s.) diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki; gizli bir işe doğru yönlendirilecek, Tevrat ve diğer Semavi kitapları Antakya'da bir mağaradan çıkartacak ve YAHUDİLER ARASINDA TEVRAT'LA HIRİSTİYANLAR ARASINDA İNCİL'LE HÜKMEDECEKTİR.
(El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 254-255)


"Ona Hz. Mehdi (a.s.) denilmesinin nedeni, Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan (GERÇEK) TEVRAT KİTAPLARINI ÇIKARACAK, YAHUDİLERE KARŞI DELİL GETİRECEKTİR."
(Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)


Harun b. Maruf; Zamra b. Rabia'dan, Abdullah b. Şevzeb'den rivayet ediyor: "Kuşkusuz ki, Hz. Mehdi (a.s.), 'Mehdi (a.s.)' diye adlandırılmıştır. Çünkü O, Şam dağlarından bir dağa doğru hidayet olunur (yönlendirilir) "TEVRAT" KİTAPLARINI (CİLTLERİNİ) ORADAN ÇIKARTIR VE ONLARA DAYANARAK YAHUDİLERLE MUNAZARA EDER (bir konu üzerinde yapılan tartışma) VE (SONUÇTA) BİR GRUP YAHUDİ O'NUN ELİYLE MÜSLÜMAN OLUR.
http://www.ahirzaman.net/mehdi_ahirzaman07.html#81


O'na 'Mehdi (a.s.)' denmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki TEVRAT'A DAİR KİTAPLARI ÇIKARIR VE YAHUDİLERDEN BİR CEMAAT O'NUN ELİYLE MÜSLÜMAN OLUR.

(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Müellif Ali bin Hüsammeddin el Muttaki, Kahraman Neşriyat Kitabevi, s.77)


İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi (a.s.))'ın adil hükümetinde, BÜTÜN İLAHİ KİTAPLAR İNSANLARIN ÖNÜNE ORİJİNAL BİÇİMLERİYLE, HİÇBİR BOZULMA OLMAKSIZIN SUNULACAKTIR. İmam Mehdi (a.s.) Tevrat ehline Tevrat ile, İncil ehline İncil ile, Zebur ehline Zebur ile, Kur'an ehline Kur'an ile hükmedecektir.

Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 351

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ahir zamanda gelecek Hz. Mehdi (a.s)'nin Tevrat'ı açıklayacağını bildirmektedir. Allah'ın izniyle Tevrat'ın tahrif olmuş kısımlarından arındırılması ve Kuran'a uygun kısımlarının ortaya çıkarılması, Hz. Mehdi (a.s)'nin geliş alametlerinden biridir.

Hz. Mehdi (a.s) ortaya çıktığında insanlara, Allah Katı'ndan gönderildikten sonra, kimi art niyetli insanlar tarafından bazı bölümleri tahrif edilmiş olan Tevrat'ın, Kuran'a uygun olan aslını anlatacaktır. Hatta böylece bir kısım Yahudiler Müslüman olacaklardır.

Zaman zaman hadiste bildirilen ifadelerin düz anlamı düşünülerek, insanların mağaralarda Tevrat aradıklarına da rastlanmaktadır. Ancak rivayetlerden, Tevrat ve İncil'in Allah Katı'ndan vahyedilmiş hak olan metinlerinin ancak Hz. Mehdi (a.s.) döneminde bulunacağı anlaşılmaktadır.

Ancak bunun yanı sıra, "Gerçek Tevrat", asıl olarak günümüzdeki Tevrat'ın içinde saklıdır. Hz. Mehdi (a.s) de insanların gözünden gizlenmiş, saklanmış gerçek Tevrat'ı, muharref Tevrat'ın içindeki sonradan eklenmiş sapkın ve yanlış izahları çıkararak ortaya çıkaracaktır. (Doğrusunu Allah bilir.)

Hz. Mehdi (a.s) aynı şekilde Hıristiyanları da İncil'deki Kuran'a uygun olan hükümlere çağıracaktır.

Musevilere Tevrat'ın aslıyla, Hıristiyanlara da İncil'in aslıyla hükmedilmesi gerektiğini Yüce Rabbimiz Allah bizlere Kuran'da açıkça bildirmektedir:

Gerçek şu ki, Biz Tevrat'ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. TESLİM OLMUŞ PEYGAMBERLER, YAHUDİLERE ONUNLA HÜKMEDERLERDİ. BİLGİN-YÖNETİCİLER (RABBANİYUN) VE YÜKSEK BİLGİNLER DE (AHBAR), ALLAH'IN KİTABI'NI KORUMAKLA GÖREVLİ KILINDIKLARINDAN VE ONUN ÜZERİNE ŞAHİDLER OLDUKLARINDAN (ONUNLA HÜKMEDERLERDİ.) Öyleyse insanlardan korkmayın, Ben'den korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafir olanlardır. (Maide Suresi, 44)


 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ