Yukarı
AşağıHADİSLERDE AHİR ZAMAN ALAMETLERİ VİDEOLARI

Hz. İsa (a.s.)' nin Hayatı
Hz. İsa (a.s.)' nin Üstün Ahlak Özellikleri
Kuran'da Hz. İsa (a.s.)' nin Allah Katına Yükselişi
Hz. İsa (a.s.)' nin İkinci Kez Gelişine Dair Kuran'dan Deliller
Hz. İsa (a.s.)' nin İkinci Kez Gelişine Dair Hadislerden Deliller
Bediüzzaman Said Nursi Müslümanları
Hz. İsa (a.s.)' nin Gelişi ile Müjdelemiştir
Hz. İsa (a.s.)' nin Yeryüzüne Dönüşü
Zorluk İçindeki Kavimlerin Kurtarıcı İstemeleri
Hz. İsa (a.s.)' nin Yeryüzüne Dönüş Zamanı
Hz. İsa (a.s.)'yı Nasıl Tanıyabiliriz?
Hz. İsa (a.s.)'yı En Güzel Þekilde Karşılamak

HZ. İSA (A.S.) AHİR ZAMANDA DÜNYAYA DÖNECEKTİR


 

Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da işaret olduğunu bildiren çeşitli hadisleri vardır
Kuran'da Ahir Zamana ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye işaret eden ayetler
Peygamberimizin açıkladığı alametler birbiri ardınca ve belirtildiği biçimde içinde bulunduğumuz çağda yaşanmaktadır
Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişinde şüphe yoktur
Peygamberimiz Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkışını ve Altınçağ'ı müjdelemiştir
Hz. Mehdi (a.s.)'nin Çıkış Alametleri
Hz. Mehdi (a.s.)'nin Fiziksel Özellikleri
Hz. Mehdi (a.s.)'nin Manevi Özellikleri ve Üstün Ahlakı
Hz. Mehdi (a.s.) ile İlgili Çeşitli Konular
Hz. Mehdi (a.s.)'nin Çıkış Zamanı
Risale-i Nur Külliyatinda Hz. Mehdi (a.s.)
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)
Çeşitli Kaynaklarda Hz. Mehdi (a.s.) ile İlgili Rivayetler
Þairlerin Þiirlerinde Hz. Mehdi (a.s.)
Hadis Kaynaklarında Hz. Mehdi (a.s.)'ın Fiziksel Özelikleri
Hadis Kaynaklarında Hz. Mehdi (a.s.)'ın Diğer Özelikleri
Hadis Kaynaklarında Hz. Mehdi (a.s.)'ın Çıkış Alametleri

 

 

HZ. MEHDİ (A.S) HZ. İBRAHİM'İN NESLİNDENDİR

ÖNSÖZ: MÜSLÜMANLARIN TEVRAT VE İNCİL'E BAKIÞ AÇISIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

GİRİÞ: İÇİNDE YAÞADIÐIMIZ AHİR ZAMAN VE HZ. MEHDİ (A.S) MÜJDESİ

HZ. İBRAHİM'İN HANİF DİNİNE UYMAK

AHİR ZAMANDA YERYÜZÜNE DİN AHLAKI HAKİM OLACAKTIR

MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. İBRAHİM'İN SOYUNA VADEDİLEN HAKİMİYET VE HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN HZ.İBRAHİM'İN SOYUNDAN OLMASI
TEVRAT'TA BEN-İ İSRAİL DİYE HİTAP EDİLEN KAVİM, HZ. MEHDİ (A.S.) CEMAATİDİR
TEVRAT'TA VE DİÐER MUSEVİ KAYNAKLARDA HZ. MEHDİ (A.S)'A İÞARETLER
MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. MEHDİ (A.S)'NİN ÇIKIÞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM
MEHDİ (AS)'NİN MUSEVİ KAYNAKLARINDA TARİF EDİLEN ÖZELLİKLERİ
MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ.MEHDİ (A.S)'NİN HAKİMİYET DÖNEMİ
İNCİL'DE HZ. MEHDİ (A.S)'YE İÞARETLER
İNCİL'DE HZ. MEHDİ (A.S)'NİN ÇIKIÞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM
İNCİL'DE HZ. MEHDİ (A.S)'NİN HAKİMİYET DÖNEMİ
KURAN'DA VE DİÐER İSLAMİ KAYNAKLARDA HZ. MEHDİ (A.S)'YE İÞARETLER
KURAN'DA MEHDİ'NİN GELİÞİNE VE İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE İÞARETLER
HZ. MUHAMMED (SAV)'İN HADİSLERİNDE MEHDİ'NİN ÇIKIÞI VE HAKİMİYET DÖNEMİ
SONUÇ: ALLAH VAADİNDEN GERİ DÖNMEYENDİR

KURAN'DA KIYAMET ALAMETLERİ
KEHF SURESİ'NDEN AHİR ZAMANA İÞARETLER
HZ. SÜLEYMAN'IN HAYATINDAN AHİR ZAMANA İÞARETLER


AHİR ZAMAN MEHDİ'SİNİN ALAMETLERİ

CELALEDDİN SUYUTİ'NİN
TASNİFİNDEN HADİSLER

Eserin tümünü okumak için tıklayın>>>

Kitabın PDF versiyonunu indir
Kitabın Word versiyonunu indir

BEKLENEN MEHDİ'nin
ALAMETLERİ

AHMED İBN-İ HACER-İ MEKKİ
(HEYTEMİ)


Eserin tümünü okumak için tıklayın >>>

Kitabın PDF versiyonunu indir
Kitabın Word versiyonunu indir

AHİR ZAMAN ÞAHISLARI
(Hz.İsa (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.)
ve Deccal

Ahir Zaman Þahısları Kimlerdir ?
Hz. İsa (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.) ve Deccal'in Çıkışı Güvenilir Hadislerle Bildirilmiştir
Hz. İsa (a.s.) İkinci Kez Yeryüzüne Geldiğinde Neden Tanınmayacaktır?
Hz. İsa (a.s.) Yeryüzüne İkinci Kez Geldiğinde Onu Destekleyenlerin Sayısı Çok Az Olacaktır
Hz. Mehdi (a.s.) Ortaya Çıktığında Neden Tanınmayacaktır?
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) Konusundaki Þahsi Manevi Yanılgısı
Hz. Mehdi (a.s.) Ortaya Çıktığında Ona Yardım Edenlerin Sayısı Çok Az Olacaktır
Geçmişte Gönderilen Peygamberler de Toplumları Tarafından Tanınmamışlardır
Tarih Boyunca Peygamberlere İman Edenlerin Sayısı Hep Çok Az Olmuştur
Ahir Zaman'da Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Karşısındaki Negatif Güç: Deccal
Ortaya Çıktığı İlk Dönemlerde Deccal de Tanınmayacaktır
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tanınmamasında Deccal'in Propagandalarının Büyük Etkisi Olacaktır
Deccal'in Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tanınmasını Engellemek İçin İzleyeceği Yöntemler
Deccal'in Fitnesinden Korunmak
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Tanınmamalarındaki Hayır ve Hikmetler
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) Gelişlerinden Ümidin Kesildiği Bir Dönemde Ortaya Çıkacaklardır
Hz. İsa (a.s.) Deccal'in Fitnesini Yok Edecektir
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) Döneminde Yaşanacak Olan Altınçağ

"BEKLENEN MEHDİ"
Hakkında Tüm İslam Alimlerinin Görüşleri

Mehdiyet Konusu Sağlam Delillere Dayanmaktadır

İslam Alimlerinin Mehdiyet Hakkındaki Görüşleri

Risale-i Nur Külliyatı'nda Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) Gerçeği

Bediüzzaman Said Nursi'nin Düşünceleri Eserlerindedir

Günümüz Yazar Ve Mütefekkirlerinin Görüşleri

Hz. Mehdi (a.s.) Hakkında Yayınlanmış Ehl-i Sünnet Kaynakları

Parlayan Yıldız Hz. Mehdi (a.s.)

Bir İktibas

Irak Savaşı Hz. Mehdi (a.s.)'nin Alameti mi?
 

 
Ahir Zamana Yönelik İşaretler
Mehdi ve Resul Farklılığı
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişi konusunda, "Allah ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi" diyenler olacaktır
Hz. Mehdi (a.s.) Teröre ve Þiddete Karşı Olacaktır
Hz. Musa'nın Ahit Sandığı Antakya'da mı?
Mesih Deccal Nerede Saklanıyor?
Deccal'in Savaşı
İttihad-ı İslam (İslam Birliği)
Bediüzzaman'ın Müjdelediği Hz. Mehdi (a.s.)
Sancak'ı Þerif'i Hz. Mehdi (a.s.)Açacaktır
İslam Ahlakı Yeryüzüne Sevgiyle Hakim Olacaktır
Yecüc ve Mecüc Ne Zaman Ve Nerede?
Hz. Mehdi (a.s.) ve Yardımcıları
Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) Konusundaki Þahsı Manevi Yanılgısı
Hz. Mehdi (a.s.)'nin Mücadelesi Nasıl Olacak?
Hz. Mehdi (a.s.)'nin Gelişinin, Bediüzzaman Said Nursi'yi Önemsiz Hale Getirebileceği Korkusu
Hz.İsa ve Hz.Mehdi (a.s.) Gelmeyecek Nidaları, Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin Geliş Alametidir

 
Hz. İsa'nın Geliş Alametleri Mesih Müjdesi Hz. İsa Gelecek Mehdiyet ve Altınçağ
Kehf Suresi'nden Ahir Zamana İşaretler Kıyamet Alametleri Altınçağ
       
 

YENİ FİLMLER:

HAZRETİ MEHDİ (A.S)'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
DOÐAL AFETLER AHİR ZAMAN HABERCİSİ Mİ?
MESİH DECCAL'İN ÇIKIÞ ALAMETİ: AHİR ZAMANDAKİ BÜYÜK KURAKLIK
ALTINÇAÐ MÜJDESİ
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'NİN DİLİNDEN AHİR ZAMAN -2-

Ahir Zaman ve Mehdi

Fitnelerin çoğalması, haramların helal sayılması, dünyanın savaş ve çatışmalarla dolması, doğal felaketlerin tüm dünyayı sarması ve birbiri ardınca hayret verici olayların meydana gelmesi, tüm müminlere ahir zamanın yaklaştığını haber vermektedir. Ahir zamanın en büyük müjdesi ise hiç şüphesiz Mehdi'nin çıkışı ve İslam ahlakının yeryüzüne yayılmasıdır. Mehdi, ahir zamanda gelip, tüm dünyayı içinde bulunduğu büyük karmaşan, adaletsizliklerden ve ahlaki çöküşten kurtaracaktır.

mpg formatında seyretmek için
AHİR ZAMAN VE HZ. MEHDİ (A.S.) -TAMAMI-
78.793 KB
RAMAZANDA GÜNEÞ - AY TUTULMASI
3.140 KB
KUYRUKLU YILDIZ
3.375 KB
KABE'DE KAN AKITILMASI
9.560 KB
DOÐU TARAFINDAN ATEÞ YÜKSELMESİ
5.061 KB
SAVAÞ VE KATLİAMLAR
9.484 KB
ÞAM, MISIR MELİKLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
3.740 KB
AFGANİSTAN'IN İÞGAL EDİLMESİ
4.016 KB
BÜYÜK VE HAYRET VERİCİ OLAYLAR
25.188 KB

Hazreti İsa Gelecek

Birçok kimsenin sandığının aksine Hz. İsa (a.s.) çarmıha gerilip öldürülmemiş, başka bir sebeple de ölmemiştir. Kuran'da onu asamadıkları ve öldüremedikleri kesin bir şekilde belirtilir ve Allah'ın onu Kendi katına yükselttiği haber verilir. Buna rağmen birçok insan Hz. İsa (a.s.)' nin geçmişte "bir şekilde" öldüğünü ve bir daha yeryüzüne geri dönmeyeceğini sanmaktadır. Bu inanç, Kuran'ı bilmemekten kaynaklanan önemli bir yanılgıdır.
Kuran dikkatli bir gözle incelendiğinde Hz. İsa (a.s.) hakkındaki ayetlerin gerçek anlamları ortaya çıkmaktadır. Bu belgeselde Hz. İsa (a.s.)' nin ölmediğinin, Allah katına yükseltildiğinin ve ahir zamanda yeryüzüne yeniden gönderileceğinin delilleri Kuran ayetleri ışığında incelenmektedir.

mpg formatında seyretmek için
HAZRETİ İSA GELECEK -TAMAMI-
72.997 KB
HAZRETİ MERYEM
9.929 KB
HAZRETİ İSA'NIN DOÐUMU
3.727 KB
HAZRETİ İSA DOÐDUÐU DÖNEMDE FİLİSTİN'İN DURUMU
9.932 KB

HAZRETİ İSA'YA TUZAK KURULMASI

4.610 KB

KURAN'DA HAZRETİ İSA'NIN ALLAH KATINDA YÜKSELİÞİ

4.540 KB

HAZRETİ İSA YERYÜZÜNE İKİNCİ KEZ GELECEK

28.910 KB

HAZRETİ İSA'YI EN GÜZEL ÞEKİLDE KARÞILAMAK

11.524 KB
Diğer Filmler:

KIYAMET ALAMETLERİ
MESSİH DECCAL SESSİZCE GÖREVİNE BAÞLADI
YECÜC VE MECÜC NE ZAMAN VE NEREDE?
HAZRETİ MUSA VE AHİT SANDIÐI
HAZRETİ İSA GELECEK
HZ. HIZIR HALK ARASINDA
ÜÇ KUTLU ÞAHIS VE AHİR ZAMAN
MEHDİYET MÜJDELENMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

HAZRETİ MEHDİ (A.S)'NİN ÖZELLİKLERİ
GÜNEÞİN BATIDAN DOÐUÞU YAKLAÞIYOR
ALTINÇAÐ
AHİR ZAMAN ÞAHISLARI NEDEN TANINMIYOR?
AHİR ZAMAN'DA ORTADOÐU
AHİR ZAMAN ALAMETLERİ BİR BÜTÜNDÜR

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ'NİN DİLİNDEN AHİR ZAMAN-1


 

SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖÞESİ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."